Trainingen Verzuimmanagement

Om meer grip te krijgen op verzuim is het nodig dat uw werknemers die met verzuimende collega's te maken krijgen goed zijn opgeleid op wat er van hen wordt verwacht op het gebied van verzuimpreventie of bij een verzuimmelding. In trainingen, welke in overleg met u als werkgever zijn samengesteld, wordt vooral geleerd hoe verzuim kan worden beheerst en beperkt.

ACTUELE & PRAKTIJKGERICHTE TRAININGEN

Onderwerpen trainingen

• Telefonische ziekmelding
Stel dat iemand, die ziek denkt te zijn, belt om dit te melden en degene die dit afhandelt zegt: "Bedankt voor je telefoontje en beterschap". Dan doet u er goed aan om uitgebreider door te vragen. Als er geen sprake is van ziekte of de ziekte belemmert het werk niet, dan mag de ziekmelding nooit geaccepteerd worden.

• Kosten die met verzuim gepaard gaan
Rekenvoorbeeld: stel dat u verzuim kunt terugdringen van 6% naar 5%. Dat bespaart een bedrijf met 80 medewerkers direct € 2.400,- per maand.
Dat is € 28.800,- per jaar!

• Wet- en regelgeving
Om het ziekteverzuim terug te dringen is de overheid continu bezig de wet- en regelgeving aan te passen. Zorg dat de actuele kennis aanwezig is.

• Verzuimgesprek met frequent verzuimende werknemers
Er wordt aandacht besteed aan probleemdossiers, oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en anticiperen op vroegsignalen en terugvalpreventie.

• Terugkeergesprek
Onderwerpen zijn, vragen en doorvragen beïnvloedingstechnieken, methodisch re-integreren 0-6 weken en een resultaatgericht plan van aanpak.

Samengestelde trainingen op maat

McKennett heeft meer dan 20 jaar ervaring met het samenstellen van verzuimmanagement-trainingen op maat. De trainingen worden gegeven door opgeleide arbeidsdeskundigen die SRA gecertificeerd zijn. Wanneer u graag meer wilt weten over trainingen verzuimmanagement doet u er verstandig aan om eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. In samenspraak met u ontwerpen wij een op maat gemaakte training verzuimmanagement.