Verzuimpreventie

Een grote onkostenpost voor de werkgever is verzuim. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van het verzuim bestaat uit werknemers die echt te ziek zijn om te werken. in alle andere gevallen is een werknemer niet helemaal fit (fysiek of mentaal), maar niet ziek genoeg om niet te werken. U heeft al van alles geprobeerd om verzuim te reduceren en preventief allerlei maatregelen geprobeerd. Tot op heden zonder resultaat. Waarschijnlijk is uw verzuimpreventie niet op orde.

VERZUIMPREVENTIE OP NAAR MINDER VERZUIM

Mogelijke maatregelen

Er zijn werkgevers die in het verleden preventieve maatregelen hebben bedacht om verzuimpreventie toe te passen zoals:

• Een bonus verstrekken aan werknemers die niet ziek zijn geweest
• Een (gesubsidieerd) lidmaatschap van een fitnessvereniging
• Een (vrijwillige) gezondheidstest
• Het verlenen van hulp bij het stoppen met roken

In de praktijk blijken deze maatregelen niet het gewenste effect te hebben. Om dit soort maatregelen te laten slagen is er een solide basis nodig om verzuimpreventie te voeren als werkgever.

Solide basis

Er zijn veel adviezen om een solide basis te vormen om verzuim te reduceren. Wij geven u hier vast drie adviezen om mee te beginnen. Als werkgever doet u er verstandig aan om eerst een solide basis te creëren alvorens allerlei maatregels in te voeren omtrent verzuimpreventie.

1. Accepteer ziekmeldingen niet klakkeloos
Zorg voor een vast meldpunt waar de verzuimmeldingen binnen komen. Zo kunnen direct de juiste kritische vragen worden gesteld. Hiermee kunt u het aantal ziekmeldingen, de meldingsfrequentie en het verzuim fors verlagen.

2. Vertrouw de bedrijfsarts, maar vergeet niet te controleren
De bedrijfsarts is de sleutelfiguur in het hele proces. Hij bepaalt namelijk of het verzuim gerechtvaardigd is en of uw werknemer inderdaad niet in staat is om te werken. Neem eerst contact met de bedrijfsarts op voordat u een werknemer naar hem toestuurt. En stel kritische vragen om een inschatting te maken of de werknemer wel echt ziek is. Indien dit het geval is moet de ziekmelding zo snel mogelijk van tafel. En bekijk wat de beperkingen en prognose is om te kunnen bepalen hoe het vervolgtraject eruit ziet.

3. Kijk altijd of er vervangend werk mogelijk is
Het gebeurt wel eens dat een werknemer geen zin heeft om te werken. Dit kan komen doordat er prive iets is of doordat er een conflict is met een andere werknemer. U als werkgever kan dan ander passend werk aanbieden, rekeninghoudend met de beperkingen van de werknemer. De werknemer is verplicht om dit werk uit te voeren. Weigert uw werknemer dit werk dan heeft u als werkgever geen verplichting tot loondoorbetaling.

Verzuimpreventie op maat

McKennett heeft meer dan 20 jaar ervaring en weet als geen ander dat verzuimpreventie maatwerk is. Wij zijn opgeleide arbeidsdeskundigen en zijn SRA gecertificeerd. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring bij het opzetten van solide verzuimpreventie. Wanneer u graag meer wilt weten over solide verzuimpreventie doet u er verstandig aan om eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij kennen de kortste weg naar de verzuimpreventie op maat.