Casemanagement

De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de verzuimende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Bij dit proces kunnen mediators, psychologen, vertrouwenspersonen en overige specialisten betrokken zijn. Bij verzuim bent u verplicht degelijk casemanagement te voeren en wilt u de regie in eigen hand houden.

PROFESSIONELE BEGELEIDING BIJ VERZUIM

Een verzuimgeval

Wanneer u als werkgever een (gecompliceerd) verzuimgevalgeval hebt, heeft u kort samengevat 2 doelen:
• Een helder oordeel over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer
• Hulp om met dat oordeel de kortste weg naar de oplossing te vinden

Als werkgever bent u verplicht een casemanager aan te stellen bij verzuim. De casemanager begeleidt u bij het verzuimproces, houdt een dossier met aantekeningen bij, staat de werknemer bij tijdens het verzuim, ontwikkelt een plan van aanpak, geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van arbeidsongeschiktheid, organiseert re-integratietrajecten om de WIA te voorkomen, zoals 'spoor 2 trajecten', bevordert een interventietraject om arbeidsgeschiktheid te bevorderen, voert gesprekken met het UWV na het indienen van een re-integratieverslag, etc. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen.

Wanneer het casemanagement niet goed wordt uitgevoerd zal de werkgever daarop worden aangesproken. Vervolgens toetst het UWV het re-integratieverslag inhoudelijk. Als werkgever bent u er verantwoordelijk dat maatregelen zijn genomen ter voorkomen van de WIA. Kunt u dit niet aantonen dan kan dit verstrekkende financiële gevolgen hebben.

Zelf doen of uitbesteden?

Van belang is dat de casemanager ervaring heeft met casemanagement van verzuimprocessen en goed op de hoogte is van alle wet- en regelgeving. Grote organisaties met honderden werknemers hebben vaak een eigen casemanager in dienst, welke onder de HR-afdeling valt. Vaak willen kleinere organisaties casemanagement zelf doen. Veelal is er vrijwel geen ervaring mee opgebouwd en is het lastig om in het woud van alle wet- en regelgeving de beste en kortste weg te vinden. Bezint eer ge begint!

Casemanagement in eigen regie

McKennett heeft meer dan 20 jaar ervaring. Wij zijn opgeleide arbeidsdeskundigen en zijn SRA gecertificeerd. Wanneer u casemanagement graag in eigen regie krijgt en houdt, doet u er verstandig aan om eens vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij kennen de kortste weg naar de beste oplossing.