Over ons

Scherpzinnig, glashelder en resultaatgericht kenmerken McKennett. Met meer dan 20 jaar ervaring zijn wij de ideale partner voor organisaties die verzuim in eigen regie willen houden. Onze specialisten, opgeleide arbeidsdeskundigen, zijn SRA geregistreerd. Zij adviseren en begeleiden u bij het maken van belangrijke keuzes op het gebied van verzuimbeheer, casemanagement en verzuimpreventie. Desgewenst verzorgt McKennett, in overleg met u, een samengestelde training verzuimmanagement.

SCHERPZINNIG, GLASHELDER, RESULTAATGERICHT

Scherpzinnig

Onze visie:
• Iemand die ziek is, is niet per definitie niet in staat om te werken.
• Verzuim is niet vanzelfsprekend.
• Verzuim hoeft niet altijd medisch opgelost te worden.

Onze missie:
McKennett helpt werkgevers om verzuim in eigen regie te krijgen en te houden.

Glashelder

Iedere situatie vergt een andere aanpak, maatwerk dus. Bij alle diensten van McKennett behoudt u de regie, want wie betaald, bepaald.

Onze glasheldere dienstverlening berust op 4 pijlers:
1. Verhogen van de meldingsdrempel
2. Verlagen van de terugkeerdrempel
3. Versnellen van het re-integratieproces
4. Voorkomen van medicaliseren van het verzuim

Resultaatgericht

Niet de bedrijfsarts wordt uw eerste aanspreekpunt bij verzuim, maar de arbeidsdeskundige bij McKennett. Slechts 20% van verzuim heeft een medische oorzaak. Een verzuimgesprek gaat vaak over ziek zijn. McKennett benadert verzuim vanuit een niet-medisch oogpunt, gezien dit het merendeel is van verzuimmeldingen.

Door deze aanpak komen andere factoren aan het licht die verzuim veroorzaken. Als gedrag de oorzaak is, biedt de bedrijfsarts alleen geen oplossing. De bedrijfsarts verzorgt de beoordeling op medische gronden. Onze werkwijze richt zich meer op het gedrag en eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en ook die van leidinggevende(n).

Op de eerste dag van verzuim beginnen wij met het stellen van de juiste vragen om het verzuim in de toekomst te voorkomen, om de duur van het verzuim de voorspellen of om het verzuim te beperken. Door intensief samen te werken met de leidinggevende(n) stippelen we direct de meest effectieve route uit om de verzuimende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Met McKennett voorkomt u onnodig medicaliseren en wordt op het juiste moment een beroep gedaan op specialisten. Zo voorkomt u langdurig verzuim, hoge kosten en allerlei administratieve rompslomp. U houdt de regie op verzuim in eigen hand.

Guus de Froe

Guus de Froe is een arbeidsdeskundige met ruime ervaring op het gebied van verzuimbeheer, casemanagement en wet verbetering Poortwachter.